ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅರ್ಥ ಏನು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ) | Shukla Paksha & Krishna Paksha meaning in Kannada

ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನೀವು ಇಂದು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? #BhagavanBhakthi ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ / ಬ್ಲಾಗ್‌ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಇರಲಿ!

ನನ್ನ ಪ್ರಿತೀಯ ಗೆಳೆಯರೇ, “ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅರ್ಥ” ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ, ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ (ಸನಾತನ ಧರ್ಮ) ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು “ಆದಿ ಕಾಲಮ್” (ಆದಿ ಕಾಲದಿಂದ) ನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ “ಅನಂತ ಕಾಲಮ್” (ಅನಂತ ಕಾಲದ) ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದರರ್ಥ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮವು ಶಾಶ್ವತ, ಎಂದಿಗೂ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ, ಅವಿನಾಶಿ, ಅಮರ, ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ..

ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಧರ್ಮ, ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಸನಾತನ ಎಂದರೆ ಅನಾಥ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅನಾಥ ಅಲ್ಲದ ಧರ್ಮ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಎಂದಿಗೂ ಅನಾಥ ಆಗಲಾರದು.

ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮವು ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನಷ್ಟೇ ಹಳೆಯದು.

ಈಗ ನಾವು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಳವಾದ ಶಬ್ಧಗಳ್ಲಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ ಎಂದರೆ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರೆ ಕತ್ತಲೆ (ಗಾಢವಾದ ನೀಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ) ಎಂದರ್ಥ.

ಶುಕ್ಲ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಎರಡೂ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ (ಕೃಷ್ಣ / ರಾಮ) ಹೆಸರುಗಳಾಗಿವೆ.

ಶುಕ್ಲ ಪದದ ಅರ್ಥ – ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕವು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಶುಕ್ಲ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ:

ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ । ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ॥ 1 ॥

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ 1 ॥

śuklāmbaradharaṁ viṣṇuṁ śaśivarṇaṁ caturbhujam। prasannavadanaṁ dhyāyēt sarvavighnōpaśāntayē॥ 1॥

ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ (ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವಲ್ಲ – ಶುಕ್ಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ) : ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥ : ಓ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವೇ, ನೀನು ವಿಶಾಲವಾದ ಬಿಳಿ ಆಕಾಶದಂತಹ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು (ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ).

ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಥ : ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರೆ “ನೀಲ ಮೇಘ ವರ್ಣಂ | नील मेघ वर्णं | nīla mēgha varṇaṁ“.

ಇಲ್ಲಿ ನೀಲ ಮೇಘ ವರ್ಣಂ – ಎಂದರೆ, ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ (ವಿಷ್ಣು) ಎಂದರೆ “ಮೇಘದ ದೇಹದ ಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳವನು (ಮಳೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು)” ಎಂದರ್ಥ.

ಭಗವಂತ ಪಾಂಡುರಂಗ (ನೀಲ ಮೇಘ ವರ್ಣಂ) ಕೂಡ ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಪಾಂಡುರಂಗ / ಪಂಢರಪುರದ ವಿಠಲ). ಪಾಂಡುರಂಗ ಎಂಬುದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವೇ ಹೊರತು ಮರಾಠಿ ಪದವಲ್ಲ.

ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು (ಕೃಷ್ಣ / ರಾಮ) ಎರಡೂ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆ (ಗಾಢವಾದ ನೀಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ) ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಶುಕ್ಲ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವು ಶುಕ್ಲ (ಪ್ರಕಾಶಮಾನ) ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ (ಗಾಢವಾದ ನೀಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ) ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆ (ಗಾಢವಾದ ನೀಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ) ಎರಡೂ ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ.

ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ಅಥವಾ ಅವನ ಅವತಾರಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, ಶ್ರೀ ರಾಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ::

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಅರ್ಥ : ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಎಂದರೆ ಹೊಳಪು (ಪ್ರಕಾಶಮಾನ), ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ದೇವರು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅರ್ಥ : ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಎಂದರೆ ಕತ್ತಲೆ (ಗಾಢವಾದ ನೀಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ), ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ದೇವರು ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ (ಚಂದ್ರಮಾನ ಪಂಚಾಂಗ), ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ 15 ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿಪದ / ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ, ಚತುರ್ಥಿ, ಪಂಚಮಿ, ಷಷ್ಠಿ, ಸಪ್ತಮಿ, ಅಷ್ಟಮಿ, ನವಮಿ, ದಶಮಿ, ಏಕಾದಶಿ, ದ್ವಾದಶಿ, ತ್ರಯೋದಶಿ, ಚರ್ತುರ್ದಶಿ, ಪುಣಿಮ (ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ)

ಸಂಸ್ಕೃತ (ಹಿಂದಿ) ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ 15 ದಿನಗಳು : प्रतिपदा/ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा (शुक्लपक्ष)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ 15 ದಿನಗಳು : pratipada/ prathama, dvitīya, tr̥tīya, caturthi, pan̄cami, ṣaṣṭhi, saptami, aṣṭami, navami, daśami, ēkādaśi, dvādaśi, trayōdaśi, carturdaśi, puṇima (śuklapakṣa)

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳು : ಪ್ರತಿಪದ / ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ, ಚತುರ್ಥಿ, ಪಂಚಮಿ, ಷಷ್ಠಿ, ಸಪ್ತಮಿ, ಅಷ್ಟಮಿ, ನವಮಿ, ದಶಮಿ, ಏಕಾದಶಿ, ದ್ವಾದಶಿ, ತ್ರಯೋದಶಿ, ಚರ್ತುರ್ದಶಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯ (ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ)

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಸಂಸ್ಕೃತ (ಹಿಂದಿ) ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳು : प्रतिपदा/ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या (कृष्णपक्ष)

ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳು : pratipada/ prathama, dvitīya, tr̥tīya, caturthi, pan̄cami, ṣaṣṭhi, saptami, aṣṭami, navami, daśami, ēkādaśi, dvādaśi, trayōdaśi, carturdaśi, amāvāsya (kr̥ṣṇapakṣa)

ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪುನಃ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳು ಬೇಕಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕ್, ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಶೇರ್‌, ಒಂದು ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಈ ವಿಷಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಷಯವು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಏಕೆಂದರೆ “ಶೇರ್‌ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಕೇರ್‌ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ”.

#BhagavanBhakthi ಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಚಿತ ಇ-ಮೇಲ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್ ID ಯಿಂದ bhagavan.bhakthi.contact@gmail.com ಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ವಂದನೆಗಳು!

ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪನಮಸ್ತು

Subscribe / Follow us
Share in Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *