Devaki nandana nanda kumara vrindavananchana lyrics in Sanskrit, Kannada, English (By Sri Madhwacharya Ji)

Namaste friends, how are you doing today? Sri Madhwacharya Ji and Bhagavan Sri Krishna blessings to you and your family!

Just before going the “Devaki nandana nanda kumara vrindavananchana lyrics in Sanskrit, Kannada, English (By Sri Madhwacharya Ji)”, let us have small brief about Sri Madhwacharya Ji.

श्री मध्वाचार्य जी / ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಜೀ / Sri Madhwacharya Ji sometimes is also known by different divine names like Pūrna Prajña, Ānanda Tīrtha. He is Hindu Sanatana Dharma philosopher, theologian and the chief proponent of the divine Dvaita (Dualism – All are unique) school of Vedanta.

Sri Madhwacharya Ji called his philosophy as “Tattvavāda”, this means “arguments which arises from a realist point of view”.

Sri Madhwacharya Ji father name is Madhyagehacharya and mother name is Vedavati. His birth name is Vasudeva (read as Vaasudeva).

His name Pūrna Prajña, means he is aware of anything and everything of this Universe. Only Bhagavan Sri Vishnu and Sri Maha Lakshmi Devi are the two who are more knowledgeable than Pūrna Prajña (Sri Madhwacharya Ji).

His name Ānanda Tīrtha eulogizes that Sri Madhwacharya Ji is the most happiest, satisfied divine person of this Universe. Only Bhagavan Sri Vishnu and Sri Maha Lakshmi Devi are the two who are more happier than Ānanda Tīrtha (Sri Madhwacharya Ji).

Now, let us move to the divine “Dwadasha stotram written by Sri Madhwacharya in Sanskrit, Kannada, English”:

|| अथ श्री मदनंथितीर्थ भगवत्पादाचार्य वीरचित द्वादश स्तोत्रं षष्ठं अध्याय ||

देवकि नंदन नंद कुमार वृंदावनांचन गोकुल चंद्र |
कंद फलाशन सुंदर रूप नंदित गोकुल वंदित पाद || १ ||

इंद्र सुतावक नंदक हस्त चंदन चर्चित सुंदरी नाथ |
इंदीवरोदर दळ नयन मंदर धारिन गोविंद वंदे || २ ||

चंद्र शतानन कुंद सुहास नंदित दैवतानंद सुपूर्ण |
मत्स्यकरूप लयोद विहारिन् वेद विनेत्र चतुर्मुख वंद्य || ३ ||

कूर्म स्वरूपक मंदर धारिन लोक विधारक देव वरेण्य |
सूकर रूपक दानव शत्रु भूमि विधारक यज्ञ वरांग || ४ ||

देव नृसिंह हिरण्यक शत्रो सर्व भयांतक दैवत बंधो |
वामन वामन माणव वेष दैत्य कुलांतक कारण रूप || ५ ||

राम भृगूद्वह सूर्जित दीप्ते क्षेत्र कुलांतक शंभु वरेण्य |
राघव राघव राक्षस शत्रो मारुति वल्लभ जानकि कांता || ६ ||

देवकि नंदन सुंदर रूप रुग्मिणि वल्लभ पांडव बंधो |
दैत्य विमोहक नित्य सुखादे देव सुभोधक बुद्ध स्वरूप || ७ ||

दुष्ट कुलांतर कल्कि स्वरूप धर्म विवर्धन मूल युगादे |
नारायणामल कारण मूर्ते पूर्ण गुणार्णव नित्य सुबोध || ८ ||

आनंदतीर्थ मुनींद्र कृता हरीगाथा |
पापहार शुभा नित्य सुखार्था || ९ ||

|| इति श्री मदनंथितीर्थ भगवत्पादाचार्य वीरचित द्वादश स्तोत्रं षष्ठं अध्याय स्तोत्रं सम्पूर्णं ||

|| ಅಥ ಶ್ರೀ ಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಷಷ್ಠಂ ಅಧ್ಯಾಯ ||

ದೇವಕಿ ನಂದನ ನಂದ ಕುಮಾರ ವೃಂದಾವನಾಂಚನ ಗೋಕುಲ ಚಂದ್ರ |
ಕಂದ ಫಲಾಶನ ಸುಂದರ ರೂಪ ನಂದಿತ ಗೋಕುಲ ವಂದಿತ ಪಾದ || ೧ ||

ಇಂದ್ರ ಸುತಾವಕ ನಂದಕ ಹಸ್ತ ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತ ಸುಂದರಿ ನಾಥ |
ಇಂದೀವರೋದರ ದಳ ನಯನ ಮಂದರ ಧಾರಿನ್ ಗೋವಿಂದ ವಂದೇ || ೨ ||

ಚಂದ್ರ ಶತಾನನ ಕುಂದ ಸುಹಾಸ ನಂದಿತ ದೈವತಾನಂದ ಸುಪೂರ್ಣ |
ಮತ್ಸ್ಯಕರೂಪ ಲಯೋದ ವಿಹಾರಿನ್ ವೇದ ವಿನೇತ್ರ ಚತುರ್ಮುಖ ವಂದ್ಯ || ೩ ||

ಕೂರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ ಮಂದರ ಧಾರಿನ್ ಲೋಕ ವಿಧಾರಕ ದೇವ ವರೇಣ್ಯ |
ಸೂಕರ ರೂಪಕ ದಾನವ ಶತ್ರು ಭೂಮಿ ವಿಧಾರಕ ಯಜ್ಞ ವರಾಂಗ || ೪ ||

ದೇವ ನೃಸಿಂಹ ಹಿರಣ್ಯಕ ಶತ್ರೋ ಸರ್ವ ಭಯಾಂತಕ ದೈವತ ಬಂಧೋ |
ವಾಮನ ವಾಮನ ಮಾಣವ ವೇಷ ದೈತ್ಯ ಕುಲಾಂತಕ ಕಾರಣ ರೂಪ || ೫ ||

ರಾಮ ಭೃಗೂದ್ವಹ ಸೂರ್ಜಿತ ದೀಪ್ತೇ ಕ್ಷತ್ರ ಕುಲಾಂತಕ ಶಂಭು ವರೇಣ್ಯ |
ರಾಘವ ರಾಘವ ರಾಕ್ಷಸ ಶತ್ರೋ ಮಾರುತಿ ವಲ್ಲಭ ಜಾನಕಿ ಕಾಂತಾ || ೬ ||

ದೇವಕಿ ನಂದನ ಸುಂದರ ರೂಪ ರುಗ್ಮಿಣಿ ವಲ್ಲಭ ಪಾಂಡವ ಬಂಧೋ |
ದೈತ್ಯ ವಿಮೋಹಕ ನಿತ್ಯ ಸುಖಾದೇ ದೇವ ಸುಭೋಧಕ ಬುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪ || ೭ ||

ದುಷ್ಟ ಕುಲಾಂತಕ ಕಲ್ಕಿ ಸ್ವರೂಪ ಧರ್ಮ ವಿವರ್ಧನ ಮೂಲ ಯುಗಾದೇ |
ನಾರಾಯಣಾಮಲ ಕಾರಣ ಮೂರ್ತೇ ಪೂರ್ಣ ಗುಣಾರ್ಣವ ನಿತ್ಯ ಸುಭೋಧ || ೮ ||

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಮುನೀಂದ್ರ ಕೃತಾ ಹರಿಗಾಥಾ |
ಪಾಪಹರಾ ಶುಭಾ ನಿತ್ಯ ಸುಖಾರ್ಥಾ || ೯ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಷಷ್ಠಂ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

|| atha śrī madānandatīrtha bhagavatpādācārya viracita dvādaśa stōtraṁ ṣaṣṭhaṁ adhyāya ||

dēvaki nandana nanda kumāra vr̥ndāvanān̄cana gōkula candra |
kanda phalāśana sundara rūpa nandita gōkula vandita pāda || 1 ||

indra sutāvaka nandaka hasta candana carcita sundari nātha |
indīvarōdara daḷa nayana mandara dhārin gōvinda vandē || 2 ||

candra śatānana kunda suhāsa nandita daivatānanda supūrṇa |
matsyakarūpa layōda vihārin vēda vinētra caturmukha vandya || 3 ||

kūrma svarūpaka mandara dhārin lōka vidhāraka dēva varēṇya |
sūkara rūpaka dānava śatru bhūmi vidhāraka yajña varāṅga || 4 ||

dēva nr̥sinha hiraṇyaka śatrō sarva bhayāntaka daivata bandhō |
vāmana vāmana māṇava vēṣa daitya kulāntaka kāraṇa rūpa || 5 ||

r̥āma bhr̥gūdvaha sūrjita dīptē kṣatra kulāntaka śambhu varēṇya |
rāghava rāghava rākṣasa śatrō māruti vallabha jānaki kāntā || 6 ||

dēvaki nandana sundara rūpa rugmiṇi vallabha pāṇḍava bandhō |
daitya vimōhaka nitya sukhādē dēva subhōdhaka bud’dha svarūpa || 7 ||

duṣṭa kulāntaka kalki svarūpa dharma vivardhana mūla yugādē |
nārāyaṇāmala kāraṇa mūrtē pūrṇa guṇārṇava nitya subhōdha || 8 ||

ānandatīrtha munīndra kr̥tā harigāthā |
pāpaharā śubhā nitya sukhārthā || 9 ||

|| iti śrī madānandatīrtha bhagavatpādācārya viracita dvādaśa stōtraṁ ṣaṣṭhaṁ adhyāya stōtraṁ sampūrṇaṁ ||

More information will be added to this. Please visit after some time.

To know full “Dwadasha stotram written by Sri Madhwacharya in Sanskrit, Kannada, English”, click the below link:

Dwadasha stotram written by Sri Madhwacharya in Sanskrit, Kannada, English

To know about “What are the different avatars of Prahlada Maharaja (Raghavendra Swamy)”, click the below link:

What are the different avatars of Prahlada Maharaja (Raghavendra Swamy)

To know about “Sri Raghavendra Ashtottara Shatanamavali written by Sri Appannacharya in Sanskrit, Kannada, English”, click the below link:

Sri Raghavendra Ashtottara Shatanamavali written by Sri Appannacharya in Sanskrit, Kannada, English

To know about “What are the different avatars of Prahlada (Raghavendra Swamy)”, click the below link:

What are the different avatars of Prahlada (Raghavendra Swamy)

To know about “Sri Raghavendra Kavacham – Written by Sri Appannacharya in Sanskrit, Kannada, English”, click the below link:

Sri Raghavendra Kavacham – Written by Sri Appannacharya in Sanskrit, Kannada, English

Dear friends, if you need any clarifications about this post, kindly let me know, I will definitely try to answer all of them.

Also your one LIKE, one COMMENT, One Share, one SUBSCRIPTION is highly important.

This will help to know the quality of this content and also it will be helpful to know if any improvements is required for the content.

If you feel this content is useful to you and has helped you to improve your knowledge, kindly share this with your well-wishers.

Because “SHARING MEANS CARING”.

For receive FREE EMAIL SUBSCRIPTION about #BhagavanBhakthi, you can send an email to [email protected] from your email ID.

NAMASTE!

Sri Gurubhyo Namaha

Sri Krishnaayana Namaha

Sri Krishnaarpanamastu

Share in Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *