ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೆಸರುಗಳು (ಅವತಾರಗಳು) ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ

ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು, ಶ್ರೀ ಶಿವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ.

“ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೆಸರುಗಳು (ಅವತಾರಗಳು) ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ” ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ, ನಾವು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅರಿಯೋಣ.

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಎರಡನೇ ಮಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸ ತಾರಕಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದು.

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ದೇವಸೇನ ಅಥವಾ ದೇವಯಾನಿ ಮತ್ತು ವಲ್ಲಿ.

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬೇರೆಯ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾರ್ತಿಕೇಯ, ಸ್ಕಂದ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಮುರುಗನ್, ಷಣ್ಮುಖ, ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮುಖ್ಯ ವಾಸಸ್ಥಳ ಕೈಲಾಸವಾಗಿದೆ. ಅವರ ವಾಹನವು ಒಂದು ದೈವಿಕ ನವಿಲು ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಪೂಜೆಯ ದಿನ ಮಂಗಳವಾರವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಕಿರಿಯ ಮಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ನೈನ್ಯಾದಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರೇ ರಾಕ್ಷಸ ತಾರಕಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದವರು.

ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

1. ಮನ್ಮಥ : ಮೊದಲನೇ ಅವತಾರ ಮನ್ಮಥ (ಶ್ರೀ ಕಾಮ ದೇವರು). ಮನ್ಮಥ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಗ.

2. ಸನತಕುಮಾರ : ನಂತರ ಅವರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಸನತಕುಮಾರರಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ (ಮಾನಸ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು / ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದರು).

3. ಸ್ಕಂದ : ಮತ್ತೆ ನಂತರ, ಅವರು ಶ್ರೀ ಶಿವನ ಮಗನಾಗಿ ಸ್ಕಂದನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು.

4. ಭರತ : ಭಗವಂತ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸಹೋದರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರು.

5. ಸಾಂಬ : ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಜಾಂಬವತಿ ದೇವಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು (ಆಕೆಯ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ರೋಹಿಣಿ ದೇವಿ. ಆಕೆಯು ಜಾಂಬವಂತನ ಮಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಜಾಂಬವತಿ ದೇವಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ದೇವಿಯ ಅವತಾರ.)

6. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ : ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎರಡು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಾಂಬ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯವರು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಯವರ ಮಗ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ.

7. ಸುದರ್ಶನ : ಸುದರ್ಶನ ಮನ್ಮಥನ ಅವತಾರ (ಶ್ರೀ ಕಾಮ ದೇವರು). ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಹೊಂದಿರುವ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರವು ಸುದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

8. ಷಣ್ಮುಖ : ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ 6 ಮುಖಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಷಣ್ಮುಖ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ‘ಶನ್’ ಎಂದರೆ 6, ಅಂದರೆ ಅವರು 6 ಮುಖವುಳ್ಳವರು ಎಂದರ್ಥ.

9. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ : ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕೇಯ. ಅವರನ್ನು ಆರು ಕೃತ್ತಿಕಾ ಎಂಬ ದೈವಿಕ ದೇವಿಯರು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಿವ, ಸಂಭೂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸನ್ನತಿ, ಅನಸೂಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾಮಾ ಎಂಬ ಆರು ಕೃತ್ತಿಕ ದೈವಿಕ ದೇವಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು.

10. ಶರಾವಣಭಾವ : ಅವರಿಗೆ ಶರಾವಣಭಾವ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಶ್ರೀ ಶಿವನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ (ಶಕ್ತಿಯಿಂದ) ಹೊರಬಂದವರು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಗ್ನಿ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ನಂತರ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾನದಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಇವರನ್ನು ನಂತರ ಶರವಣ ಎಂಬ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅನಂತರ ಅದರ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಜೊಂಡು ಪೊದೆಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಶರವಣ ಸರೋವರವು ದೈವಿಕ ತಾಯಿ ದೇವತೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಅಂಶ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು, ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶರವಣನ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು, ಅದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಶರಾವಣಭಾವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಭಾವ ಎಂದರೆ ಜನನ.

11. ಗುಹಾ : ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗುಹಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಗುಹೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನ / ದೇವಾಲಯಗಳಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.

12. ಸ್ಕಂದ : ಚೆಲ್ಲಿದ / ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಸ್ಕಂದ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದ ಎಂದರೆ ಚೆಲ್ಲುವುದು. ಅವರು ಅಯೋನಿಜ (ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಅಯೋನಿಜ ಎಂದರೆ, ಅವರು ಗರ್ಭದಿಂದ ಜನಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಎಂದರ್ಥ).

ಹಾಗೆಯೇ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದ ಎಂದರೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರನು, ಒಬ್ಬ ಯೋಧ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವವನು, ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂದರ್ಥ.

13. ಕುಂಕುಮ ರಕ್ತ ವರ್ಣಂ : ಆತ ಕುಂಕುಮದ ರೀತಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು.

14. ಮಹಾಮತಿಮ್ : ಅವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

15. ದಿವ್ಯ ಮಯೂರ ವಾಹನಂ : ಅವರು ಮಯೂರದ (ನವಿಲಿನ) ಮೇಲೆ ಆರೋಹಣ (ವಾಹನ) ಮಾಡು‌ತ್ತಾರೆ.

16. ರುದ್ರಸ್ಯ ಸೂನುಂ : ಆತರು ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ದೇವರ (ಶ್ರೀ ಶಿವನ) ಮಗ.

17. ಸುರಸೈನ್ಯಾ ನಾಥಮ್ : ಅವರು ದೇವತೆಗಳ ಸೇನೆಯ ಮುಖ್ಯನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ದೇವಸೇನಾಪತಿ ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

“ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಮಹಾತ್ಮೆ” ಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಮಹಾತ್ಮೆ

To know about “Sri Raghavendra Swamy salient features, basics”, visit the below link:

Sri Raghavendra Swamy salient features, basics

To get more knowledge about Ekadashi and fasting, visit the below link:

What is Ekadashi fasting meaning and importance

ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳು ಬೇಕಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕ್, ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಶೇರ್‌, ಒಂದು ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಈ ವಿಷಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಷಯವು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಏಕೆಂದರೆ “ಶೇರ್‌ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಕೇರ್‌ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ”.

#BhagavanBhakthi ಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಚಿತ ಇ-ಮೇಲ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್ ID ಯಿಂದ bhagavan.bhakthi.contact@gmail.com ಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ವಂದನೆಗಳು!

ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ಶಿವ, ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವಿತಿ ದೇವಿ, ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪನಮಸ್ತು

Share in Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *