ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಕಂ) | Krishnam vande jagadgurum lyrics in Kannada (Sri Krishna ashtakam)

ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ.

ಇಂದು ನಾವು, ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ತೋತ್ರವಾದ “ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ“, ಎಂಬುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಏಕೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತ, ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲಾ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ರಾಮ.

ಭಗವಂತನ ಯಾವುದೇ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲ.

ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿನ್ನ ಎಂದೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ “ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ” ಸ್ತೋತ್ರದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಪಠಣ ಮಾಡೋಣ (ಓದೋಣ).

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು (ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು) ಕೆಳಗಡೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಂ |
ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ||

ಅಥಸೀ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರ ನೂಪುರ ಶೋಭಿತಂ |
ರತ್ನ ಕಂಕಣ ಕೇಯುರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ||

ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ |
ವಿಲಸತ್ ಕುಂಡಲ ಧರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ||

ಮಂದಾರ ಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ |
ಬಾರ್ಹಿ ಪಿಂಚವ ಚುಡಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ||

ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಪದಂ ಪತ್ರಕ್ಷಂ ನೀಲ ಜೀಮೂತ ಸಂನಿಭಂ |
ಯಾದವಾನಂ ಶಿರೋ ರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ||

ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪಿಥಮ್ಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ |
ಆವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ , ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ||

ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಸಥ್ವಂಥ್ವ ಕುಮ್ಕುಮಾನ್ಗಿಥ ವಕ್ಷಸಂ |
ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ||

ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನ ಮಾಲ ವಿರಯಿತಂ |
ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ||

ಕ್ರಿಷ್ಣಷ್ಟಕಂ ಇಥಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾಥ ರುಥ್ಥಾಯ ಯಃಪಠೇತ್ |
ಕೋಟೀ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರನಾಥ್ ತಸ್ಯ ನಚ್ಯಥಿ ||

To know “Krishnam vande jagadgurum lyrics in Sanskrit (Hindi)“, click the below link:

Krishnam vande jagadgurum lyrics in Sanskrit (Hindi)

To know “Krishnam vande jagadgurum lyrics in English“, click the below link:

Krishnam vande jagadgurum lyrics in English

To know “Krishnam vande jagadgurum song with lyrics“, click the below YouTube video link:

ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಮಹಾತ್ಮೆ” ಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಮಹಾತ್ಮೆ

To know about “Sri Raghavendra Swamy salient features, basics“, visit the below link:

Sri Raghavendra Swamy salient features, basics

To get more knowledge about “Ekadashi and fasting“, visit the below link:

What is Ekadashi fasting meaning and importance

ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳು ಬೇಕಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕ್, ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಶೇರ್‌, ಒಂದು ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಈ ವಿಷಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಷಯವು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಏಕೆಂದರೆ “ಶೇರ್‌ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಕೇರ್‌ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ”.

#BhagavanBhakthi ಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಚಿತ ಇ-ಮೇಲ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್ ID ಯಿಂದ bhagavan.bhakthi.contact@gmail.com ಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ವಂದನೆಗಳು!

ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪನಮಸ್ತು

Subscribe / Follow us
Share in Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published.